Aqua sprutstolpe

En idealisk lösning för att dölja en spruta. Helt dold i en stolpe, oavsett om den är i kombination med en staketstolpe eller inte. Pop-up-sprutan kan installeras i 10 x 10 cm staketstolpar, men också i grindstolpar på 15 x 15 cm. Efter besprutning kommer den att sjunka tillbaka in i stolpen. Sprutmunstycket och stolpen är skyddade av en INOX (RVS316) täckkåpa. Under marknivå sticker 25 mm tylenröret ut 1 meter, vilket gör det enkelt att ansluta. Beroende på trycket kommer stolpen att spruta över ett avstånd på 14 meter!