De Vuyst

Advokatfirman De Vuyst - De Muylder och dietkonsulten Diet&More sökte efter en elegant lösning för att öka synligheten och valde en kombination av Angelo banderollmaster och EYE. Lärk valdes för det här projektet på grund av dess utmärkta pris- och kvalitetsförhållande och för att det uppvisar minst antal sprickor jämfört med andra träslag i vårt sortiment.