Fladdermusvänlig

Forskning och erfarenhet visar att fladdermöss kan störas av artificiella ljuskällor i deras flygvägar och i deras boende. Speciellt ljuskällor med högt ultraviolett och blått ljusinnehåll upptäcks mycket av fladdermöss. Detta kommer att göra att de störs på olika sätt.

Samma forskning har visat att fladdermöss är mindre känsliga för bärnstensfärgat ljus vars våglängd är mellan 580 och 600 nm. Detta kommer att hindra fladdermössen mindre i deras beteende.

För TimberLab-produkterna, både lyktstolpar och pollare, utvecklade vi en bärnstensfärgad LED-modul. Samtidigt har de första projekten slutförts och fler kommer att följa inom kort.