Fabrik

Det börjar med en idé: en belysningsplan, utarbetande i Dialux och i 3D efteråt. Sedan produktionen: bearbetning av trä, placering och installation av LED-moduler. Slutligen: transport. I alla stadier, från design till genomförande av våra projekt, produkter och samskapande, använder vi våra egna resurser och kunskap, men också leverantörer, kunskapsinstitutioner och partners.