Hållbarhet

Timberlab är rätt plats när det gäller inköp på ett socialt ansvarsfullt sätt, även känt som hållbart inköp. Regeringen, provinserna, vattenstyrelserna och kommunfullmäktige har kommit överens om 100 % hållbar upphandling av deras krävda trämaterial. FSC® och PEFC™ är de mest kända godkända kvalitetsmärkningarna. Vill du förverkliga ett projekt med FSC- eller PEFC-certifierat trä? Vi kommer att bli glada över att höra om det!

 

 

FSC®  

Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell organisation som förbinder sig till bibehållande av skog och ansvarsfullt skogsbruk över hela världen. Termen ansvarsfullt skogsbruk enligt FSC, innebär att de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna i samband med skogsbruk beaktas på ett balanserat sätt.

 

 

 

 

 

PEFC™

PEFC är en internationell kvalitetsmärkning som garanterar att trä- och pappersprodukter kommer från en hållbart brukad skog och att denna skog bibehålls.

 

 

 

 

 

Green Key 

TimberLab är Green Key-certifierade. Green Key är en internationell kvalitetsmärkning för hållbara företag inom rekreation och fritidsbranschen och företagsmarknaden. Samtidigt har mer än 700 nederländska företag beviljats denna kvalitetsmärkning. Tillsammans arbetar vi för en hållbar värld.