Om vårt trä

När det gäller våra produkter, strävar vi efter att använda oss av hållbara material så mycket som möjligt. Grunden för alla våra produkter är trä. Trä är också vår passion. De grundläggande träslag vi använder är lärk/Douglas, kastanj, Cumaru, Accoya och ekträ. Efter samråd är vi verkligen öppna för bearbetning av andra hållbara material och träslag.

Lärk / Douglas

Ursprung: Nederländerna och Tyskland

Lärk/Douglas-trä är särskilt hållbart, beroende på den stora mängden harts som det innehåller naturligt. Dessa europeiska barrträdstyper uppskattas allt mer av arkitekter på grund av hållbarhetsklassen (klass III) och den fina bearbetningen och tillgängligheten. Lärk/Douglas är mycket lämpligt som konstruktionsvirke. I synnerhet för terrasstak, staket och trädäck eller trädgårdsmöbler. Vi levererar bara våra lärk/Douglas-produkter i kombination med ett fotstöd, så att träet inte kommer i kontakt med marken. Detta kommer att säkerställa att våra produkter håller ännu längre.

 

 

 

Äkta kastanj

Ursprung: Frankrike och Italien

Kastanjeträ är ett vackert och robust material. Träet är mycket hållbart till sin natur och faller inom hållbarhetsklass I-II. Kastanjeträ har en hög hållbarhet eftersom (kärn)veden innehåller mycket garvsyra. Kastanjeträet är fint fibröst och mycket motståndskraftigt mot fukt. Det lämpar sig utmärkt för produktion av staket, trädgårdsmöbler, broar och för stödstolpar för stängsel längs kusten. Det är en typ av träd som växer ganska snabbt och ändå genererar hårt trä. I vissa delar av södra Europa har det funnits en ”energiskogskultur” i mer än två tusen år. På grund av väntetiden för energiskog (15-20 år) kapas endast små områden i dessa delar, för att behålla en varierad biotop.

 

 

 

Ek

Ursprung: Frankrike

Vårt ekträ kommer från Frankrike och med dess hållbarhetsklass II, faller det under rubriken europeiska lövträd. Ek är starkt och hårt och ändå ganska lätt att bearbeta och ytbehandla. Under vatten ska det vara väl skyddat och bevarat (pålning och yachtkonstruktion). Ek kan tillämpas praktiskt taget var som helst, till exempel som byggnadsvirke, på varv, i brokonstruktion och vattenverk, samt när det används som belysningsarmatur. Precis som den äkta kastanjen, har ek högt naturligt garvsyrainnehåll. Metaller som kommer i kontakt med ek kommer därför lätt att korrodera. Ekträ har en helt individuell karaktär, med en vacker ’flamgrafik’. Det kan användas obehandlat och när det utsätts för väder och vind, kommer det att åldras lätt under årens lopp, på ett mycket naturligt sätt. Ekträ levereras färskt och fint sågat som standard för våra tillämpningar inom belysningsprodukter.

 

 

Accoya

Ursprung: Nya Zeeland

En mycket intressant typ av trä, om hållbarheten är högst upp på listan. Accoyaträ faller inom hållbarhetsklass 1 och är världens mest hållbara trä. Ovan mark kommer det att förbli i toppskick i 50 år och vid mark-vattenkontakt i 25 år eller längre. Accoya modifieras alltigenom, görs mer hållbart med hjälp av en naturlig försurningsmetod. Detta innebär att vid sågning eller profilering av Accoyaträ kommer inga träytor utsättas som inte har gjorts hållbara. Denna modifiering har två stora fördelar: du kan absolut lita på hållbarheten på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Träet är garanterat att vara av konstant kvalitet, i enlighet med fastställda normer.

 

 

 

Cumaru

Ursprung: Brasilien

Cumaru är en mycket stabil och hållbar typ av trä med en vacker färg och utseende. Som sådan används den här typen av trä inte  bara för sitt vackra utseende, men också för sin långa livslängd. Den sydamerikanska trätypen har en gul till rödbrun färg. Trots vikten och hårdheten kan Cumaru bearbetas ganska enkelt. Efter hyvling blir ytan väldigt slät. Timberlab använder denna typ av trästandard för typen PUNTO. Dessutom kan PUNTO levereras med certifikatet FSC100%. Detta garanterar att träet kommer från skogar som förvaltas på ett hållbart sätt.

 

 

 

 

Hållbarhet för vårt trä

klass grad av hållbarhet indikation på livslängden i år
1 mycket hållbar > 25 Accoya / Cumaru
1-2 hållbar till mycket hållbar 15-25 Kastanj
2 hållbar 15-25 Ek
3 måttligt hållbar 10-15 Lärk/Douglas
4 lite hållbar 5-10
5 inte hållbar < 5