Wifi-point – Triodos Bank

Med denna WiFi-punkt kommer hela utomhusområdet vid Triodos Bank i Driebergen att få samma stil. Timberlab levererade även all utomhusbelysning och den här WiFi-stolpen gör det hela komplett. Den är tillverkad i samma stil som alla andra Timberlab-produkter som har levererats på den yttre terrängen. De medföljande stolpfästena har en positiv effekt på Timberlab-produkternas livslängd.