Your Nature – Eco Resort

För Eco Resort Your Nature ombads vi att leta efter olika belysningslösningar i samarbete med Euroka Lighting. Tillfartsvägarna och parkeringarna var utrustade med 7 meter långa Pila-master med enkla och dubbla ljusarmaturer. För de anslutande vägarna valde vi 4 meter långa Angelo-master. Och i receptionen ger våra EYEs den nödvändiga hållbara belysningen.